Skåneland - Region med anor

Terra Skaniae Historia Lagen

Halland

Skåne Blekinge Bornholm

|Flagga|Geografi|Historia|Namn|Rättsskipning|Tillhörighet|Valspråk|Vapen|

Kortfattad historia

Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm, dvs. Skåneland, vilar såväl geografiskt, som historiskt och kulturellt på gemensam grund. Från 300-talet e.Kr. och drygt 500 år framåt var provinsen en självständig och suverän stat med det pampiga namnet Terra Scaniae. Därefter ingick Skåneland under mer än 800 år som en del i det Danska riket och kallas under denna tid för Östdanmark.

Danmark var fram till 1600-talet en federation, och bestod av tre mer eller mindre självständiga landsdelar; Jylland, Sjælland och Skaaneland (dessa tre landsdelar tros vara symboliserade i det danska riksvapnet av de tre lejonen). Skåneland bestod vid denna tiden av de nuvarande landskapen/amten Halland, Blekinge, Bornholm och Skåne. En dansk kung behövde krönas tre gånger: i Viborg i Jylland, Ringsted på Sjælland och i Lund i Skåneland osv. Därför var t ex Danmark delat i tre riken år 1157.

 
Vapen

Förutom ett Skåneländskt valspråk, så har vi också både vapen och flagga med mycket gamla anor.

Vapenskölden är röd med en skånsk panter i guld, dvs. gul. Han sprutar ånga eller eld ur näsa och mun. Han har örnklor på fötterna istället för tassar. Den finns stående på alla fyra på ett par runstenar i Skåne. Bland annat en på Kulturen i Lund.

Flagga

Vi har också egen flagga och flaggdag är tredje söndagen i Juli. Skånelands flagga förknippas i första hand med Lunds ärkebiskop, som skall ha fört dessa färger som banér redan på 1100-talet. Under Valdemar Sejrs korståg till Estland 1219, sägs det att skåningarna, som då lydde under ärkebiskop Andreas Sunesson, förde hans vapen. Gult kors på röd botten. Danskarna stred under "Dannebrogen".

Top

Skånelands valspråk

Danska barn kan ofta citera de stolta inledningsorden i Den Jyske Lov, Jyllandslagen: "Med lov skal land bygges".

Skånelands egentliga valspråk kan man finna i detta stolta konstaterande:

Haui that Skanunga ærliki mææn, toco vithar oræt aldrigh  æn.

Skånelands ärliga män, tagit en oförrätt aldrig än!

Dessa rader finns i Den Skånska Lagen som en marginalanteckning i en dansk handskrift från slutet av 1200-talet. Just det avsnittet handlar om Skånska Kyrkolagen. Det är också det äldst kända änd-rimmet i Norden.

Top

Rättsskipningen under medeltiden utgick från landskapslagarna. Lagarna som byggde på uråldriga sedvanor började upptecknas under 1200- och 1300-talen. Den första lagen från det medeltida Sverige är Västgötalagen från början av 1200-talet.
Den skånska lagen - kanske den äldsta av alla nordiska landskapslagar över huvud taget - gällde för hela Skåneland och i början också för Sjælland. (Se Skånelands Lag).

När Skåneland avstods till Sverige garanterades Skåneland självstyre inom Sveriges politiska gränser i fredstraktatens 9:e artikel, att man skulle få bli vid sin vanliga rätt, lag och gamla privilegier. Det skulle emellertid senare visa sig att den nya överhögheten åsidosatte alla avtal.

Top

Friskyttarna

Snapphanarna, eller friskyttarna som de borde kallas, opererade i huvudsak i Blekinge, Halland och norra delen av Skåne under de dansk-svenska krigen 1643-79.

Man tror att motståndsrörelsen hade sitt ursprung på Hallandsåsen och i Göinge området och spred sig mot öster. Ganska snart blev Ryssberget snapphanarnas viktigaste tillhåll. Ett av de större snapphanebanden, troligen det största, hade sitt tillhåll vid Ryssbergets norra ände på en plats som heter Karstorpsklint, och som ligger ungefär där Gammalstorps och Jämshögs socknar möts.

Top

Geografi

Den tidigast kända kartan där Skåneland finns med, är Ptolemaios' karta från cirka 150 e.Kr.

 

                                   

Top

Här kan man se att nordligaste delen av Europa, Danmark, består av Jylland, Fyn, Lolland, Själland och Skåneland, här som en ö. Man ser också Frisiska öarna, Thy och Limfjordsöarna.

I början av vikingatiden utformades den Skaniska regionen att omfatta i första hand nuvarande Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm, vilka efter riksgränsläggningen på 1050-talet sammanfattades till en enhet, Skanungarnas land, d.v.s. Skåneland.

Top

Namnet

Skåneland har genom seklerna haft flera olika namn. Här är några:
 

Namn Folk / Språk Betydelse Tidsålder
Haunebut eller
Ha(h)unnibua
Fornegypterna De stora djurens land 1 500 f.Kr
phäakernas land Grekerna (Homeros)   1200 f.Kr.
Skandiska eller Skatinska öarna Grekerna   Antiken
Dumna Grekiska   Antiken
Scandia Proprie Grekerna (Ptolomaios)   ca 150 e.Kr.
Scania Propria
Schonen
  Egentliga Skåne  
Terra Scaniae Latin Landet Skåne 300-800
Scóneg Wulfstan (Ulfstein)   ca 850
Sudergothia   Södra Götaland 1658 - 1676

Top

Web Master: Christer Göransson

Sidan uppdaterades 2014-06-02