Flaggan

 

 
Skånelands flagga är röd med ett kors av guld, dvs. ett gult kors. Den är mer kvadratisk till formen än vad både den Danska och den Svenska flaggan är. Måtten är baserade på den gamla (1748-1926) Danska flaggans mått.

Måtten är 3-1-4,5 på längden och 3-1-3 på höjden.

Skånelands flagga förknippas i första hand med Lunds ärkebiskop, som skall ha fört dessa färger som banér redan på 1100-talet. Under Valdemar Sejrs korståg till Estland 1219, sägs det att skåningarna, som då lydde under ärkebiskop Andreas Sunesson, förde hans vapen. Gult kors på röd botten. Danskarna stred under "Dannebrogen"

Den Skånska flaggan var nästan helt bortglömd, tills Mathias och Martin Weibull "återupptäckte" flaggan kring förra sekelskiftet.

I början användes flaggan sparsamt men användningen har ökat mycket sedan dess. Endast Ystad kommun flaggar Skånskt utanför sitt stadshus än så länge. Flaggan används oftast av vanligt folk, beroende på vilken del av Skåne man bor i.

Så sent som i Mars 1992, registrerades flaggan i Skandinavisk Vapenrulla. Samtidigt registrerades också Skånelands vapen, en gyllene panter på röd bakgrund med bakben som ett lejon och framben som en örn.

Skånelands flaggdag är tredje söndagen i Juli.

 

Web Master: Christer Göransson

Sidan uppdaterades 2014-06-02