Blasonering

Vapen Blasonering Spridningsvillkor Vapenrulla Pantern

Heraldik

 

Blasonering är en beskrivning av vapnet med text. En fullständig blasonering talar om allt man behöver veta för att kunna rita upp det.

Det innebär att vapnet kan se lite olika ut, beroende på vem som ritade det och vid vilken tidpunkt det ritades.

Släktens vapen blasoneras som följer:

Sköld: Delad genom ett mantelsnitt i guld och rött, vari en störtad
torshammare av guld, samt däröver en röd ginstam belagd med tre sköldar av silver, var och en belagd med ett genomgående rött kors. Rött hjälmtäcke fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest skånsk panter av guld med blå beväring och sprutande blå eld ur mun och nos, stående på en bädd av eklöv, röda och av guld, och ekollon av guld med blå svepeskålar.

Blasoneringen är gjord av Elias Granqvist.

Topp

Färgerna, tinkturerna, i vapnet är rött och guld, dvs. rött och gult. Det är Skånelands färger. Skåneland består som bekant av Halland, Blekinge och Skåne (SE) samt Bornholm (DK).
Färgerna knyter vår familjen, inte bara till Skåne, utan också Blekinge.

Bindeln, som håller hjälmprydnaden, består av eklöv, här omväxlande röda och gula, samt ett par ekollon. Detta står för Blekinge.

Hjälmprydnaden som vi valde är en symbol som motsvarar Skånegripen, fast för hela Skåneland. Det är en panter med horn. Han sprutar eld, eller ånga, ur näsa och mun.

Topp

Skölden är det centrala är själva vapnet.

Georgskorset (ett rött grekiskt kors på vit botten) står för:

1. Georgius (lat.) och Georgòs (gr.) betyder jordbrukare. Göran (sv.) betyder åkerman. Vår anfader Per Andersson, 1702 - 1752 var jordbrukare. Också hans söner och sonsöner var detta.

2. George - Göran - Göransson. Också Jörgen. Namnen är vanligt i familjen och en del av familjenamnet. Göransson har varit vårt familjenamn sedan 1889.

3. Sankt Georg länkar släkten till snapphane-bygden, nordöstra Skåne och västra Blekinge. På 15- och 1600-talen fanns det i Tyskland och Nederländerna ett silvermynt, som i folkmun kallades "Schnapphahn", och dess bild, en ryttare med höjt svärd, tolkades bland annat som Sankt Georg.

4. Sankt George/Göran är skyddshelgon för scouterna. Min far och bror,  mina farbröder, mina fem barn och min brors pojke är eller har varit scouter. Och jag själv har också varit scout och scoutledare.

Läs mer: Snapphanar

Topp

Tors Hammare, Mjölner:
 1. Återigen namnen: Tor-Tord-Torsten. Namnet Tord är bildat av Tor och ett ord som betyder fred eller beskydd, alltså Tors fred eller Tors vakt. Torsten betyder Tors sten. Både Tord och Torsten förekommer i släkten.
   
 2. Hammaren var en fruktbarhetssymbol. Den binder oss samman med tidigare generationer som var i huvudsak slitsamma bönder. Hammaren skänkte den flitige bondens åkrar och marker det befruktande regnet.
   
 3. var ett vanligt ornament i hammaren. Det är en symbol för livet - livet som aldrig står stilla. Det symboliserar livets och årstidernas växlingar, också för bonden.
   
 4. Hammaren var ett skydd mot avundsjuka och onda makter.
  I Småland och Skåneland samt på Öland, har hammaren i allmogekulturen, ända in på 1900-talet, använts till att "bädda brudsäng" med. Den skulle skydda brudparet och skänka dem många barn.
   
 5. Min farfars far, Göran Persson, och hans två bröder, Per och Anders utvandrade till Nordamerika och vi har mycket få spår efter dem.
  Vidare så har släktingar på farmors sida utvandrat. Det är släkt efter Sven Besser (Svenssons) barn, Ola och John Svensson.
  Genom att "upptäcka" Nordamerika skapade vikingarna en länk dit. Hammaren blir alltså länken mellan oss och Nordamerika.
   
 6. Hammaren symboliserade blixten. Idag symboliserar blixten elektricitet och kommunikation. Jag, min far och bror har nära anknytning till telekommunikation genom värnplikt och arbete.
   
 7. Vikingarna var ett resande folk och hammaren en vanlig symbol. Därför får hammaren symbolisera familjemedlemmarnas resor och möten med andra folk och kulturer.
   
 8. Vikingarna ansågs allmänt vara mycket gästvänliga, även mot långväga resande. Därför får hammaren vara en symbol mot rasism och främlingsfientlighet.
   

Läs mer: Medeltidsföreningen Frostheim

Topp

Valspråk:

Talis erit dies qualem feceris
"Dagen blir vad du gör den till"

 

Skraffering:

För att markera olika färger när man bara har tillgång till en färg, till exempel om man graverar ett föremål eller ritar på ett papper, så markeras färgerna genom olika mönster. På detta sätt kan man beskriva alla färgerna som ingår i respektive vapen. Det kallas skraffering.

Samma sak händer om man skriver ut en färgbild med vanlig svartskrivare. Då fyller skrivaren i de olika färgerna med olika mönster automatiskt.
 

Läs mer: Nordisk Familjebok, 1800-talsutgåvan eller Tempus Peregrinator's Little Heraldry Book

 
 

Web Master: Christer Göransson

Sidan uppdaterades 2014-06-02