Namn i Jämshög socken

Släktforskning Jämshög

Byanamn

Nordamerika

Emigrationen |Efterlysning|
I denna förteckning har byarna inom Jämshögs socken ordnats i bokstavsordning och här finns också tidigaste belägg med tidigare namn. Socknen var också indelad i fyra fjärdingar, där byarna numrerades 1-135.

Gränums fjärdig (I), by nummer 41-70
Holjes fjärding (II), by nummer 1-40
Lönnemåla fjärding (III), by nummer 71-103
Vilshults fjärding (IV), by nummer 104-135

I tabellen nedan står "F-kolumnen" för fjärdingen nummer.

Som underlag till detta har använts uppgifter från Göran Gunnarssons hemsida samt baserats på böckerna "Jämshögs församling fordom och nu", del III sidan 12, författare Oskar Kronsjö och "BÅTSMÄN Jämshög och Kyrkhult", författare M-B Sundin.

Namn
By nr F Tidigare namn Tidigaste belägg Alternativ
Aborremåla 78 III Abremalle 1611  
Allamåla 67 I Allemaalle 1624  
Alltidhult 16 II Aalteholdt 1612  
Angölsmåla 80 III Angilszmaale 1611 (1529) Angismaale Angionsmåla
Astensmåla 75 III Astansmaala 1555  
Baggeboda 18 II Baggeboe 1624  
Baggemåla 93 III Baggemaalle 1624 Schärlycke
Bengtsboda 118 IV Bendtzboe 1612  
Biskopsmåla 30 II Bischobsmalle 1583  
Björkefalla 116 IV Birkefalde 1612 Björkefall
Boa 44-47 I Bodhae 1400-talet  
Boafall 15 II Boefalde 1612  
Bommarstorp 71 III Bodmerstorp 1611  
Brokamåla 135 IV Brogemaalle 1624  
Brännarebygden 123 IV Brenderbinden 1612  
Bymåla 110 IV Bymaalle 1611  
Bytaremåla 103 III Bydermaalle 1624 Hjortebrönne (JÖ)
Dalanshult 88 III Dallensholdt 1612  
Ebbemåla 84 III Ebbemaale 1611 (1529) Ebbemaale
Erikstorp 70 I Erichestorp 1612 Erstorp ca 1675
Falshult 121 IV Faldtzholdt 1612 Falsehult
Farabol 119-120 IV Farreboell 1612  
Fågleboda 87 III Fugelleboe 1612 Fogleboda
Gaslunda 72 III Gaaslunde 1612  
Gilleruna 41 I Gillerunn 1616

Top

Gillesnäs 17 II Gillesnes 1624  
Gränum 48-60 I Graennium 1417 Grenom
Gåragöl 73 III Garregyll 1612 Gåragjöl
Hallandsboda 76 III Hallensboe 1612 (1529) Hallandsbode
Harasjömåla 132 IV Suenstorp 1624 Svenstorp
Hemmingsmåla 37 II Hemmingsmaalle 1611
Hinsehult 77 III Himseholdt 1612 (1529) Hinseholt
Holje 20-29 II Hwolije 1532  
Hullingaryd 33 II Hullijngery 1624  
Håkantorp 61-62 I Hogentorp 1612  
Härnäs 79 III Hierrenes 1512  
Hässlehult 40 II Hesleholdt 1612  
Höghult 122 IV Hiögeholdt 1612  
Ikornemåla 74 III Egernemaalle 1611  
Isaksmåla 109 IV Izacksmalle 1624  
Jutanäs 90 III Iydenes 1612  
Jämshög 1-10 II Gemsiö 1145   
Karamåla 81 III Devershollt 1624  
Karstorp 43 I Farstorp 1624  
Komperskulla 98 III Komperskulle 1612  
Kopparemåla 100 III Koppermaalle 1624  
Kräftemåla 86 III Krefftemaale 1624  
Kullan 131 IV Kullenn 1612 (1534)  
Kyrkhult 107 IV Kyrckholdt 1555  
Kåraboda 117 IV Korrebo 1612 (1534)  
Källeboda 105-106 IV Killeboe 1612 (1534)  
Kärrabol 31-32 II Kerreboell 1612 (1534) Kiähult
Kärringabygden 83 III Kierlingebyden 1612  
Kärrsjömåla 64 I Kierssemaale 1611  
Levershult 34 II Löffuersholdt 1612 (1534)  
Lilla Brödhult 101 III Brödholdt 1612  
Lilla Ryd 102 III Ormamaalle 1624 Horsebrönne
Ljungryda 14 II Liungerye 1612 (1534)  
Ljusaryd 66 I Lysery 1624 Schrifvaremåhla
Lönnemåla 99 III Lönnemalle 1611  
Mulatorpet 125 IV Mulatörp 1612  
Månasken 96 III Manneschindt 1612  
Möllelycke 128 IV Möllelycke 1624  
Mörbohult 108 IV Mörboholdt 1612  
Mörkamåla 92 III Mörckemaalle 1624  
Nebbeboda 19 II Nebbeboe 1616  
Norra Rödhult 11 II Röeholdt 1612

Top

Nybygden 36 II Nybygden 1624  
Nyteboda 133-134 IV Nödeboe 1612  
Pieboda 13 II Pieboe 1612  
Ramnemåla 97 III Raffnemaalle 1624 Slöseremåle
Regneboda 68 I Rengeboe 1624 Schramsemåhla
Röan 42 I Röeen 1612  
Rönhult 126 IV Rönnsholdt 1612  
Röshult 82 III Riöesholdt 1612 (1529) Röseholt
Skallmöte 65 I Skallmode 1616 Svarfvareboa
Skjutsmåla 35 II Skydttzmaale 1611  
Skrubbeboda 95 III Schrubbebou 1612 (1529) Skrubbebo
Skälmershult 127 IV Schellmersholdt 1612  
Slagesnäs 111 IV Slauenes 1612 Slafvenäs
Slätten 129 IV Slettenn 1612  
Snöfleboda 124 IV Snöffuelebo 1612 (1534) Hestesjöeråsa
Spinkamåla 94 III Spenckemaalle 1611  
Stora Brödhult 104 IV Brödholdt 1612  
Södra Rödhult 12 II Röeholdt 1612  
Tomakulla 69 I Thommekulde 1612  
Tulseboda 91 III Torsiöbo 1555  
Uggleboda 63 I Wgleboe 1624  
Ulvaboda 89 III Vlleboe 1624  
Vilshult 130 IV Wielsholdt 1612  
Väghult 114 IV Weigehuldt 1612  
Västra Rönåsa 113 IV Rönaasze 1624  
Västra Rösjö 38 II Rythsioryth 1241  
Åmma 85 III Ömmaa 1612  
Östra Rönåsa 112 IV Rönaasze 1624 Opmaie
Östra Rösjö 39 II Rythsioryth 1241  

Top

Web Master: Christer Göransson

Sidan uppdaterades 2014-06-02