Källförteckning

Register Personer Efternamn

Orter

Vapenrulla Källor Länkar Bildbank
Arkiv och otryckta källor
Brev
Internetkällor
Kyrkböcker
Tryckta källor
Vykort
Arkiv och otryckta källor

Top

Brev och Vykort

Top

Internet
Anumis - En mynthandel på nätet
Demografisk Databas Södra Sverige
Ekopiloterna
Föreningen för främjande av forskning i Jämshög med omnejd
Gröna Stubben, Magnus Bäckmark (MB)
Göran Gunnarsson
Jellinge
Larsson, Anders (Vår mörklagda bakgrund!)
Lundeen Family
Länsstyrelsen Halland
Medeltidsföreningen Frostheim
Medeltidshistoria i Blekinge
Projekt Runeberg
Roslund, Carl-Axel
Scanias Regionala Institut (SRI)
Robert E. Schaulis, Sr
Skåne Runt
Skånelands Flagga
Skånes Genealogiska Förbund
Skånsk Fremtid
Stiftelsen Skånsk Framtid (SSF)
Tempus Peregrinator's Little Heraldry Book
Terra Scaniae
Vår mörklagda bakgrund (VMB), Anders Larsson
Wikman, Fredrik

Top

Kyrkböcker

Top

Tryckta källor
Ambrius, Jonny; "Skånelands historia i fickformat", "Vem är vem i skånsk historia", "Skånes historia i årtal"
Andersson, Kjell och Clemensson, Per  ; "Emigrantforska! Steg för steg."
Arbetet "Skånes goda sidor"
Björkelund, Gottfrid; "Färs härads historia"
Bokförlaget Bra Böcker, Bra Böckers Lexikon, Höganäs
Fredriksen,Britta Olrik; Passende valgsprog, Skånsk Fremtid.
Hellberg, Folke; "Skånes historia"
Kronsjö, Oskar; "Jämshögs församling fordom och nu"
Liljenberg, Carl; "Skånelands historia", "333-årboken"
Nordisk Familjebok, 1800-talsutgåvan
Olsson, Sven-Olle R; "Skånelands flagga",  1993
         Newspaper articles from "Sydsvenska Dagbladet", 1992-95
Ottosen, Johan; "Vor historie"
Ortnamnsboken
Saxo Grammaticus
Stenholm, Leifh; (föreläsning)
Stenholm, Leifh; "Ränderna går aldrig ur", "En bebyggelsehistorisk studie av Blekinges dansktid". Lund 1986.
Sundin, M-B.; BÅTSMÄN Jämshög och Kyrkhult. Köpenhamn 2000
Röndahl, Uno; "Skåneland II - På jakt efter historien" "Skåneland ur det fördolda"
Skånes Genealogiska förbund, 2002
Stiftelsen Skånsk Framtid, "333årsboken"
Vår Hembygd 1956-
Wåhlin, Hans; "Boken om Skåne"
Öller, Jörgen J.; Beskrifning öfwer Jemshögs Sockn i Blekinge.
        Nyutgåva i Olofström 1996.

Top

 

Web Master: Christer Göransson

Sidan uppdaterades 2014-06-02