Ett speciellt tack!

Ett speciellt tack vill jag rikta till:

Maj-Britt Sundín i Jämshög, Göran Gunnarsson i Tingsryd, Uno Göransson i Lund, Göran Hansson SSF, Anders Larsson (VMB), samt Ante Ottosson och Lars Narvselius SRI.

Utan deras benägna bistånd och tillstånd hade dessa sidor blivit betydligt tunnare än vad som blev fallet.

Mer information finns under Register - Källförteckning

Web Master: Christer Göransson

Sidan uppdaterades 2014-06-02